top of page

Tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

IHANA VISUAL
Y-tunnus: 3276367-8

www.ihanavisual.fi

2. YHTEYSHENKILÖ

 

Helmi Dahlström
info@ihanavisual.fi

3. REKISTERIN NIMI

 

Asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Asiakassuhteen hoito, hallinnointi ja yhteydenpito. Palveluiden tuottaminen, toimittaminen ja laskuttaminen. Liiketoiminnan analysointi sekä palvelun laadun parantaminen. Lisäksi ajoittainen markkinointi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

  • Nimi

  • Email

  • Puhelinnumero

  • Muut laskutustiedot sis. y-tunnus

  • Tilaamat palvelut

  • Tiedot palvelusta

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisteriin kerättävät tiedot kerätään henkilöltä itseltään, sopimuksista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään sopimukseen, josta nämä kirjataan asiakasrekisteriin.

Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla nettisivuilta käyttökokemuksen parantamiseksi, tämä tapahtuu anonyymisti.

7. SÄILYTYSAIKA

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

 

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole yrityksen päivittäisen toiminnan kannalta oleellista, esim. Ukko.fi-taloushallintopalvelu. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUS

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

 

Käytämme sivuillamme evästeitä (eng. cookies). Eväste mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan käyttökokemuksen analysointia sekä mahdollistamaan palvelun laadun parantamisen. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

Sivuillamme vierailemalla vierailijalta kysytään hyväksyykö hän evästeet. Evästeistä voi siis myös kieltäytyä, tai sallia käytettäväksi vain välttämättömät evästeet. Jos haluat kieltää evästeet myöhemmin, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta.

Sivustolla käytetään mm. Google Analytics -evästettä.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterin pitäjältä tietojen tarkistusta kirjallisella tarkastuspyynnöllä. Rekisteröity voi myös vaatia oikaisua, vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä kieltää tietojen käyttämistä suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi pyytää myös tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on myös oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulla, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

12. LISÄTIETOJA

 

Tietosuojaseloste päivitetty 8.4.2022

bottom of page